Bộ mở rộng Lưu trữ Intel®

Cho phép cơ sở hạ tầng lưu trữ lớn chạy các ứng dụng đòi hỏi cao về dữ liệu. Bộ mở rộng Lưu trữ Intel® cho phép các máy chủ, thẻ bộ điều khiển và bộ lưu trữ ngoài kết nối với nhiều ổ.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Bộ mở rộng Lưu trữ Intel®

Các bộ mở rộng Intel® RAID

Bộ mở rộng Lưu trữ Intel® mang đến giải pháp giá trị gia tăng với chi phí thấp cho các thẻ RAID có số lượng cổng cao, cung cấp tính linh hoạt để kiến tạo số lượng ổ đĩa cao.

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hỗ trợ cấp RAID
Số lượng cổng trong
Số lượng cổng ngoài
Bộ nhớ nhúng
Giá
Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3FV288 Launched Low Profile MD2 Card Dependent on paired RAID card 28 8
Bộ Mở Rộng Lưu Trữ Intel® RES3TV360 Launched Midplane Board Dependent on paired RAID card 36

Các giải pháp Intel® RAID được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu

Intel có giải pháp RAID phù hợp cho phần lớn khối lượng công việc lưu trữ.

Ba chế độ

Bộ điều khiển Intel® RAID ba chế độ và Bộ điều khiển Lưu trữ Intel® đưa PCIe* NVMe* đến với phần cứng RAID.

RAID đầy đủ tính năng

Được thiết kế dành cho những khối lượng công việc chuyên sâu với thời gian chết tối thiểu. Có sẵn trong các cấp độ RAID 0/1/10/5/50/6/60. Tùy chọn sao lưu bộ nhớ đệm không cần bảo trì cùng với bộ nhớ đệm ổ cứng thể rắn và các tùy chọn tính năng mã hóa nâng cao.

RAID cấp độ cơ bản

Các sản phẩm RAID cấp độ cơ bản tăng độ tin cậy của RAID với mức giá thấp và có sẵn ở các cấp độ RAID 0/1/10/5*/50* (chỉ *iMR).

Bộ điều khiển Lưu trữ

Các sản phẩm bộ điều khiển lưu trữ được thiết kế đặc biệt dành cho những môi trường lưu trữ dựa trên phần mềm quan trọng và chỉ vận hành trong chế độ JBOD.

Cấu hình theo yêu cầu Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›