Bộ điều khiển Intel® RAID

Bộ điều khiển Intel RAID ba chế độ mới nhất đưa PCIe* NVMe* đến với phần cứng RAID. Các sản phẩm đầy đủ tính năng này cung cấp các cấp độ RAID 0/1/10/5/50/6/60, với các tùy chọn mã hóa ổ đĩa và sao lưu bộ nhớ đệm không cần bảo trì. Tất cả các sản phẩm đều có sẵn ở dạng hệ số dạng bổ trợ PCIe tiêu chuẩn và yếu tố dạng mô-đun, được thiết kế và tích hợp vào các hệ thống máy chủ cụ thể.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Bộ điều khiển Intel® RAID