Các sản phẩm Intel® RAID

Danh mục sản phẩm Intel® RAID tạo điều kiện cho các giải pháp lưu trữ tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Các thành phần Intel® RAID được thử nghiệm trên nhiều nền tảng với bo mạch, khung vỏ và hệ thống của Intel để cài đặt và liên tác liền mạch. Chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm kết hợp với dịch vụ và hỗ trợ toàn diện của Intel khiến Intel trở thành nguồn lực cho những khách hàng đang muốn bảo vệ dữ liệu, tăng năng suất và CNTT đơn giản hóa bằng các giải pháp RAID.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Các sản phẩm Intel® RAID

Các giải pháp Intel® RAID được thiết kế để đáp ứng nhiều nhu cầu

Intel có giải pháp RAID phù hợp cho phần lớn khối lượng công việc lưu trữ.

Ba chế độ

Bộ điều khiển Intel® RAID ba chế độ và bộ điều khiển lưu trữ Intel® đưa PCIe* NVMe* đến với phần cứng RAID.

RAID đầy đủ tính năng

Được thiết kế dành cho những khối lượng công việc chuyên sâu với thời gian dừng hoạt động tối thiểu. Có sẵn trong các cấp độ RAID 0/1/10/5/50/6/60. Tùy chọn sao lưu bộ nhớ đệm không cần bảo trì cùng với bộ nhớ đệm ổ đĩa thể rắn và các tùy chọn tính năng mã hóa nâng cao.

RAID cấp độ cơ bản

Các sản phẩm RAID cấp độ cơ bản mang đến sự tin cậy RAID được cải thiện ở mức giá thấp và có sẵn ở các cấp RAID 0/1/10/5.[chỉ f:iMR]/50[chỉ f:iMR]

Bộ điều khiển lưu trữ

Các sản phẩm bộ điều khiển lưu trữ được thiết kế đặc biệt dành cho những môi trường lưu trữ dựa trên phần mềm quan trọng và chỉ vận hành trong chế độ JBOD.

Cấu hình theo yêu cầu Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® (Intel® DCB)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® (Intel® DCB) là những hệ thống máy chủ được thiết kế theo mục đích và thử nghiệm toàn diện, có thể giúp các đối tác đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường với các giải pháp máy chủ cải tiến dựa trên công nghệ mới nhất. Bên cạnh những cấu hình định trước, Intel cũng sẽ xây dựng các máy chủ theo thông số kỹ thuật của bạn từ danh sách các linh kiện đã được thử nghiệm tối ưu hóa hiệu năng và chi phí khi cần có hệ thống tùy chỉnh hơn. Chỉ dành cho nhà phân phối và đại lý.

Bắt đầu cấu hình ngay ›

Tìm hiểu thêm ›