Các sản phẩm Intel® RAID

Danh mục sản phẩm Intel® RAID tạo điều kiện cho các giải pháp lưu trữ tùy chỉnh đáp ứng nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Các thành phần Intel® RAID được thử nghiệm trên nhiều nền tảng với bo mạch, khung vỏ và hệ thống của Intel để cài đặt và liên tác liền mạch. Chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm kết hợp với dịch vụ và hỗ trợ toàn diện của Intel khiến Intel trở thành nguồn lực cho những khách hàng đang muốn bảo vệ dữ liệu, tăng năng suất và CNTT đơn giản hóa bằng các giải pháp RAID.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Các sản phẩm Intel® RAID

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Chỉ cho iMR