Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Có đến 80% khối lượng công việc sẽ hoạt động trên một kiến trúc đám mây vào năm 2024.1 Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây) được chứng nhận trước và xác thực đầy đủ về khả năng giúp tăng tốc và đơn giản hóa quá trình chuyển tiếp lên đám mây. Lựa chọn từ một số máy chủ được cấu hình sẵn hoặc tùy biến một hệ thống theo nhu cầu riêng của bạn.

Tìm nhà cung cấp được Intel chấp thuận ›

Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® dành cho Đám mây có thể giúp khách hàng của bạn đẩy nhanh và đơn giản hóa việc chuyển tiếp đến đám mây và cơ sở hạ tầng dựa trên phần mềm.

Hiệu năng Vượt trội dành cho Kết nối mạng tốc độ cao và I/O

Hiện đang được trang bị bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ mới nhất, Khối Trung tâm Dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây) - VMware* được tối ưu hóa hướng đến điện toán hiệu năng cao (HPC), cơ sở hạ tầng siêu hội tụ và hiệu năng lưu trữ vượt trội. Bộ xử lý Intel® Xeon® có thể thay thế thế hệ thứ 2 đơn giản hóa lộ trình đến với các giải pháp SDS nhờ có những tính năng như:

  • Mở rộng Vector Nâng cao 2 Intel® (Intel® AVX2)
  • Công nghệ Ảo hóa Intel® (Intel® VT)
  • RDMA Tích Hợp
  • Thêm băng thông và bộ nhớ PCIe*
  • Ổ cứng thể rắn Intel® Optane™
  • Thư viện tăng tốc lưu trữ thông minh Intel® (Intel® ISA-L)
  • Bộ phát triển hiệu năng lưu trữ (SPDK)
  • Công nghệ Intel® QuickAssist (Intel® QAT)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1 Phân tích của Intel và Bain 2016.