Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W được thiết kế cho nhiều chuyên gia sáng tạo khác nhau. Các nền tảng sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon® W là những nền tảng sáng tạo chuyên nghiệp tối ưu, sở hữu hiệu năng, khả năng bảo mật và mức độ tin cậy vượt trội, cùng với các chức năng nền tảng mở rộng cho VFX, kết xuất 3D, CAD 3D phức tạp, cũng như triển khai AI & thiết bị biên.

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-1300 ›

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-2200 ›

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-3300 ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Tất cả các danh mục bài viết
  • Tất cả các danh mục bài viết

  • Khả năng tương thích

  • Thông tin sản phẩm & Tài liệu

  • Xác định sản phẩm của tôi

  • Cài đặt & Thiết lập

  • Bảo trì & Hiệu năng

  • So sánh sản phẩm

  • Xử lý sự cố

  • Bảo hành & RMA

Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Trang trong số Xem tất cả
Xem Ít Hơn