Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W được thiết kế cho nhiều chuyên gia sáng tạo khác nhau. Các nền tảng sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon® W là những nền tảng sáng tạo chuyên nghiệp tối ưu, sở hữu hiệu năng, khả năng bảo mật và mức độ tin cậy vượt trội, cùng với các chức năng nền tảng mở rộng cho VFX, kết xuất 3D, CAD 3D phức tạp, cũng như triển khai AI & thiết bị biên.

Đọc tóm lược về sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-1300 ›

Đọc tóm lược về sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-2200 ›

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-3300 ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Wi-Fi 6 tốt nhất: Các sản phẩm Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) hỗ trợ các kênh 160 MHz tùy chọn, giúp tăng tốc độ lý thuyết khả thi lên cao nhất (2402 Mbps) cho các sản phẩm Wi-Fi 2x2 802.11ax dành cho máy tính để bàn điển hình. Các sản phẩm Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) cao cấp cung cấp tốc độ lý thuyết tối đa nhanh hơn 2-4 lần so với các sản phẩm Wi-Fi PC 802.11ax tiêu chuẩn 2x2 (1201 Mbps) hoặc 1x1 (600 Mbps), chỉ hỗ trợ yêu cầu bắt buộc của các kênh 80 MHz.