Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W được thiết kế cho nhiều chuyên gia sáng tạo khác nhau. Các nền tảng sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon® W là những nền tảng sáng tạo chuyên nghiệp tối ưu, sở hữu hiệu năng, khả năng bảo mật và mức độ tin cậy vượt trội, cùng với các chức năng nền tảng mở rộng cho VFX, kết xuất 3D, CAD 3D phức tạp, cũng như triển khai AI & thiết bị biên.

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Thông số kỹ thuật, điểm chuẩn, tính năng, công nghệ Intel®, đánh giá, mức giá của bộ xử lý Intel® Xeon® W và địa điểm bán.

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-1200

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-2200

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290TE (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250 (bộ nhớ đệm 12M, 3,30 GHz) Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290P (bộ nhớ đệm 20M, 3,70 GHz) Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290 (bộ nhớ đệm 20M, 3,20 GHz) Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270P (bộ nhớ đệm 16M, 3,80 GHz) Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270 (bộ nhớ đệm 16M, 3,40 GHz) Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250P (bộ nhớ đệm 12M, 4,10 GHz) Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290T (bộ nhớ đệm 20M, 1,90 GHz) Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10855M (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,10 GHz) Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10885M (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz) Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250E (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250TE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz) Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290E (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,80 GHz) Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ W-1270E (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,80 GHz) Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270TE (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2295 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz) Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2225 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 4,10 GHz) Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2245 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,90 GHz) Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB 155 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2235 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,80 GHz) Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2223 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,60 GHz) Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2255 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,70 GHz) Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2265 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,50 GHz) Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2275 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,30 GHz) Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,50 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265 (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,70 GHz) Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 180 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M (bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275 (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245 (bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3175X (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 3,10 GHz) Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2123 (8,25M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2175 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,50 GHz) Launched Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2195 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,30 GHz) Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2135 (8,25M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz) Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2125 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 4,00 GHz) Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2145 (bộ nhớ đệm cache 11M, 3,70 GHz) Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2155 (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 3,30 GHz) Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2133 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,60 GHz) Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2104 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 4 3.20 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2102 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 2,90 GHz) Launched Q3'17 4 2.90 GHz 8.25 MB 120 W

Tính năng và hiệu năng

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3200

Trực quan hóa, mô phỏng và kết xuất nhanh với đến 28 lõi có hỗ trợ AVX-512, 56 luồng, 4,6 GHz, DDR4 RDIMM 2 TB trong một giải pháp một khe cắm. Tạo ra nhiều thông lượng hơn cho kết nối mạng, đồ họa và lưu trữ với 64 làn PCIe* bộ xử lý, cho tổng cộng đến 84 làn PCIe* nền tảng.

Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2200

Trực quan hóa, mô phỏng và kết xuất nhanh với đến 18 lõi có hỗ trợ AVX-512, 36 luồng và bộ nhớ DDR4 1 TB trong một giải pháp một khe cắm. Tạo ra nhiều thông lượng hơn cho kết nối mạng, đồ họa và lưu trữ với 48 làn PCIe* bộ xử lý, cho tổng cộng đến 72 làn PCIe* nền tảng.

Đáng tin cậy hơn, dễ quản lý hơn, an toàn hơn

Giúp bảo vệ hệ thống của bạn tránh rủi ro bị hỏng và gián đoạn dữ liệu nhờ khả năng hỗ trợ bộ nhớ mã sửa lỗi (ECC). Nâng cao tính toàn vẹn dữ liệu và nền tảng thông qua khả năng tránh lỗi, phát hiện, sửa lỗi/khắc phục, xác định lỗi và cấu hình lại với độ tin cậy, tính khả dụng và khả năng bảo trì (RAS) tích hợp. Sử dụng các tính năng bảo mật nâng cao nhờ phần cứng, các công nghệ bảo vệ nhận dạng và khả năng quản lý với nền tảng Intel vPro®.

Công nghệ liên quan

Video: Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0

Tăng hiệu suất xử lý của máy trạm. Hiện nay đã có trên bộ xử lý Intel® Xeon® W, công nghệ Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 hướng các khối lượng công việc trọng yếu nhất của bạn đến các lõi nhanh nhất của bộ xử lý, nhằm tăng hiệu năng xử lý các tác vụ phân luồng nhẹ.

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)

Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) là một công nghệ mới, được thiết kế để tăng tốc cho các tình huống sử dụng trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như nhận dạng hình ảnh, phát hiện đối tượng, nhận dạng giọng nói và dịch ngôn ngữ.

Công nghệ Intel® Optane™

Công nghệ Intel® Optane™ là một thế hệ bộ nhớ bảo vệ dữ liệu hoàn toàn mới. Tốc độ và mật độ cao của loại bộ nhớ này giúp loại bỏ các sự cố khi xử lý, đồng thời cải thiện hiệu năng trong các ứng dụng đòi hỏi khắt khe như dữ liệu lớn, điện toán hiệu năng cao (HPC), ảo hóa, lưu trữ, đám mây và chơi game.

Intel® Wi-Fi 6 (Gig+)

Máy trạm và mạng không dây có hỗ trợ Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) đem đến cho người dùng sự cải tiến theo thế hệ về mặt hiệu năng Wi-Fi, quản lý lưu lượng, cải thiện độ trễ, tránh gián đoạn và tăng cường bảo mật để đạt được khả năng kết nối tốt nhất1.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Wi-Fi 6 tốt nhất: Các sản phẩm Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) hỗ trợ các kênh 160 MHz tùy chọn, giúp tăng tốc độ lý thuyết khả thi lên cao nhất (2402 Mbps) cho các sản phẩm Wi-Fi 2x2 802.11ax dành cho máy tính để bàn điển hình. Các sản phẩm Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) cao cấp cung cấp tốc độ lý thuyết tối đa nhanh hơn 2-4 lần so với các sản phẩm Wi-Fi PC 802.11ax tiêu chuẩn 2x2 (1201 Mbps) hoặc 1x1 (600 Mbps), chỉ hỗ trợ yêu cầu bắt buộc của các kênh 80 MHz.