Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W được thiết kế cho nhiều chuyên gia sáng tạo khác nhau. Các nền tảng sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon® W là những nền tảng sáng tạo chuyên nghiệp tối ưu, sở hữu hiệu năng, khả năng bảo mật và mức độ tin cậy vượt trội, cùng với các chức năng nền tảng mở rộng cho VFX, kết xuất 3D, CAD 3D phức tạp, cũng như triển khai AI & thiết bị biên.

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-1300 ›

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-1200 ›

Đọc tóm lược sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® W-2200 ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

Thông số kỹ thuật, điểm chuẩn, tính năng, công nghệ Intel®, đánh giá, mức giá của bộ xử lý Intel® Xeon® W và địa điểm bán.

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1155MRE (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4.40 GHz) Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11555MLE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.40 GHz) Launched Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11555MRE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4.50 GHz) Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1155MLE (bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3.10 GHz) Launched Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11865MLE (bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.50 GHz) Launched Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 25 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11865MRE (bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.70 GHz) Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Intel® Xeon® W-3375 Processor (57M Cache, up to 4.00 GHz) Launched Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB 270 W
Intel® Xeon® W-3365 Processor (48M Cache, up to 4.00 GHz) Launched Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB 270 W
Intel® Xeon® W-3335 Processor (24M Cache, up to 4.00 GHz) Launched Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB 250 W
Intel® Xeon® W-3345 Processor (36M Cache, up to 4.00 GHz) Launched Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB 250 W
Intel® Xeon® W-3323 Processor (21M Cache, up to 3.90 GHz) Launched Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB 220 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11855M (bộ nhớ đệm 18M, 3.20 GHz) Launched Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-11955M (bộ nhớ đệm 24M, 2.60 GHz) Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1390 (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.20 GHz) Launched Q2'21 8 5.20 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1350 (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.00 GHz) Launched Q2'21 6 5.00 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1350P (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5.10 GHz) Launched Q2'21 6 5.10 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1370 (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.10 GHz) Launched Q2'21 8 5.10 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1370P (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.20 GHz) Launched Q2'21 8 5.20 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1390P (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5.30 GHz) Launched Q2'21 8 5.30 GHz 3.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1390T (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4.90 GHz) Launched Q2'21 8 4.90 GHz 1.50 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270P (bộ nhớ đệm 16M, 3,80 GHz) Launched Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290TE (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270TE (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,40 GHz) Launched Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ W-1270E (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 4,80 GHz) Launched Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290E (bộ nhớ đệm 20M, lên đến 4,80 GHz) Launched Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250TE (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 3,80 GHz) Launched Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250E (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10885M (bộ nhớ đệm 16M, lên đến 5,30 GHz) Launched Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-10855M (bộ nhớ đệm 12M, lên đến 5,10 GHz) Launched Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290T (bộ nhớ đệm 20M, 1,90 GHz) Launched Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250P (bộ nhớ đệm 12M, 4,10 GHz) Launched Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1270 (bộ nhớ đệm 16M, 3,40 GHz) Launched Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290 (bộ nhớ đệm 20M, 3,20 GHz) Launched Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1290P (bộ nhớ đệm 20M, 3,70 GHz) Launched Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-1250 (bộ nhớ đệm 12M, 3,30 GHz) Launched Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2225 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 4,10 GHz) Launched Q4'19 4 4.60 GHz 4.10 GHz 8.25 MB 105 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2245 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,90 GHz) Launched Q4'19 8 4.50 GHz 3.90 GHz 16.5 MB 155 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2235 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,80 GHz) Launched Q4'19 6 4.60 GHz 3.80 GHz 8.25 MB 130 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2223 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,60 GHz) Launched Q4'19 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2255 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,70 GHz) Launched Q4'19 10 4.50 GHz 3.70 GHz 19.25 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2265 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,50 GHz) Launched Q4'19 12 4.60 GHz 3.50 GHz 19.25 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2295 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 3,00 GHz) Launched Q4'19 18 4.60 GHz 3.00 GHz 24.75 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2275 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,30 GHz) Launched Q4'19 14 4.60 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 165 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M (bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,50 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265 (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,70 GHz) Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 180 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275 (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245 (bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3175X (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 3,10 GHz) Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2123 (8,25M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2175 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 2,50 GHz) Launched Q3'17 14 4.30 GHz 2.50 GHz 19 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2195 (bộ nhớ đệm cache 24,75M, 2,30 GHz) Launched Q3'17 18 4.30 GHz 2.30 GHz 24.75 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2135 (8,25M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz) Launched Q3'17 6 4.50 GHz 3.70 GHz 8.25 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2125 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 4,00 GHz) Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.00 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2145 (bộ nhớ đệm cache 11M, 3,70 GHz) Launched Q3'17 8 4.50 GHz 3.70 GHz 11 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2155 (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 3,30 GHz) Launched Q3'17 10 4.50 GHz 3.30 GHz 13.75 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2133 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,60 GHz) Launched Q3'17 6 3.90 GHz 3.60 GHz 8.25 MB 140 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2104 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 4 3.20 GHz 8.25 MB 120 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-2102 (bộ nhớ đệm cache 8,25M, 2,90 GHz) Launched Q3'17 4 2.90 GHz 8.25 MB 120 W

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Wi-Fi 6 tốt nhất: Các sản phẩm Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) hỗ trợ các kênh 160 MHz tùy chọn, giúp tăng tốc độ lý thuyết khả thi lên cao nhất (2402 Mbps) cho các sản phẩm Wi-Fi 2x2 802.11ax dành cho máy tính để bàn điển hình. Các sản phẩm Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) cao cấp cung cấp tốc độ lý thuyết tối đa nhanh hơn 2-4 lần so với các sản phẩm Wi-Fi PC 802.11ax tiêu chuẩn 2x2 (1201 Mbps) hoặc 1x1 (600 Mbps), chỉ hỗ trợ yêu cầu bắt buộc của các kênh 80 MHz.