Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver

Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4300 mang lại hiệu năng thiết yếu, cải thiện tốc độ bộ nhớ, và hiệu quả điện năng, các công nghệ bảo mật nâng cao, và tích hợp tăng tốc khối lượng công việc. Hiệu năng được tăng cường nhờ phần cứng cần thiết cho điện toán trung tâm dữ liệu, mạng và bộ lưu trữ.

Xem danh sách các công ty cung cấp hệ thống chạy bộ xử lý Intel® Xeon® Silver ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver

Hiệu năng linh hoạt

Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver thế hệ thứ 3 mang lại hiệu năng thiết yếu, cải thiện tốc độ bộ nhớ, và hiệu quả điện năng cho điện toán, mạng, và lưu trữ của trung tâm dữ liệu.