Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze

Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze mang lại hiệu suất đầu vào cho các máy chủ lưu trữ cơ bản và doanh nghiệp nhỏ. Các tính năng như độ tin cậy, độ khả dụng và khả năng bảo trì được nâng cao nhờ phần cứng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các giải pháp cơ bản này.

Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze

Tự động cập nhật Trình điều khiển của bạn


Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên