Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze

Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze mang lại hiệu suất đầu vào cho các máy chủ lưu trữ cơ bản và doanh nghiệp nhỏ. Các tính năng như độ tin cậy, độ khả dụng và khả năng bảo trì được nâng cao nhờ phần cứng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các giải pháp cơ bản này.

Đọc tóm lược về sản phẩm Intel® Xeon® có khả năng thay đổi thế hệ thứ 2 ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze