Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze

Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze mang lại hiệu suất đầu vào cho các máy chủ lưu trữ cơ bản và doanh nghiệp nhỏ. Các tính năng như độ tin cậy, độ khả dụng và khả năng bảo trì được nâng cao nhờ phần cứng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các giải pháp cơ bản này.

Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze

Hiệu suất Cơ bản và Bảo mật cải tiến nhờ Phần cứng

Bộ xử lý Intel® Xeon® Bronze thế hệ thứ 2 mang lại độ tin cậy, tính khả dụng và khả năng phục vụ được cải tiến nhờ phần cứng cho các máy chủ dành cho doanh nghiệp nhỏ và lưu trữ cơ bản.