Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Bộ xử lý Intel® Xeon® E mang đến hiệu năng cần thiết và những công nghệ bảo mật tiên tiến dành cho những giải pháp máy chủ cơ bản, máy trạm chuyên nghiệp và các dịch vụ đám mây bảo mật. Được tích hợp sẵn Đồ họa UHD Intel®.

Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME (bộ nhớ đệm cache 8M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML (bộ nhớ đệm cache 8M, 1,70 GHz) Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE (bộ nhớ đệm 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,70 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G (bộ nhớ đệm cache 8M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2236 (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2234 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,50 GHz) Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G (bộ nhớ đệm cache 12M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz) Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Intel® Xeon® E-2104G Processor (8M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,80 GHz) Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,40 GHz) Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630

Không có hồ sơ nào