Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Bộ xử lý Intel® Xeon® E mang đến hiệu năng cần thiết và những công nghệ bảo mật tiên tiến dành cho những giải pháp máy chủ cơ bản, máy trạm chuyên nghiệp và các dịch vụ đám mây bảo mật. Được tích hợp sẵn Đồ họa UHD Intel®.

Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Xeon® E, điểm chuẩn, tính năng, công nghệ Intel®, đánh giá, mức giá và địa điểm bán.

Xem tóm lược về bộ xử lý Intel® Xeon® E dành cho máy chủ

Xem bộ xử lý mới nhất cho máy trạm

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME (bộ nhớ đệm cache 8M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML (bộ nhớ đệm cache 8M, 1,70 GHz) Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE (bộ nhớ đệm 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,70 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G (bộ nhớ đệm cache 8M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2236 (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2234 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,50 GHz) Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G (bộ nhớ đệm cache 12M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz) Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Intel® Xeon® E-2104G Processor (8M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,80 GHz) Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,40 GHz) Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630

Bộ xử lý Intel® Xeon® E duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ

Hãy đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp của bạn có thể truy cập được và được bảo vệ với máy chủ chuyên nghiệp. Xem video này để tìm hiểu cách thức một máy chủ cơ bản có thể vận hành đa dạng ứng dụng doanh nghiệp, cũng như tạo ra sự nhanh nhạy để phản hồi khách hàng nhanh chóng trong khi vẫn hỗ trợ bảo mật nâng cao.

Nền tảng Intel vPro® dành cho máy trạm

Công nghệ Intel vPro® được hỗ trợ trên nền tảng Intel® Xeon® E và cung cấp tính năng bảo mật cải thiện nhờ phần cứng, công nghệ bảo vệ danh tính và khả năng quản lý từ xa. Intel® Hardware Shield là một phần của nền tảng Intel vPro® và góp phần giảm rủi ro bị tấn công vào BIOS. Tính năng bảo mật tích hợp sẵn này hiện bao gồm Intel® System Security Report - một chức năng báo cáo mới cung cấp khả năng quan sát đặc biệt trên mọi hệ điều hành và BIOS nhằm nâng cao khả năng nhận diện hoạt động có hại.

Tìm hiểu thêm về nền tảng Intel vPro® ›