Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Bộ xử lý Intel® Xeon® mang lại hiệu suất cần thiết, sẵn sàng cho doanh nghiệp, khả năng mở rộng và độ tin cậy cho các giải pháp máy chủ cơ bản.

Tóm lược về sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E-2300 ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Giá bán lẻ được báo cáo kể từ 28 Jan 2022 02:26:58 GMT