Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Bộ xử lý Intel® Xeon® mang lại hiệu suất cần thiết, sẵn sàng cho doanh nghiệp, khả năng mở rộng và độ tin cậy cho các giải pháp máy chủ cơ bản.

Tóm lược về sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® E-2300 ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Bộ xử lý Intel® Xeon® E

Thông số kỹ thuật bộ xử lý Intel® Xeon® E, điểm chuẩn, tính năng, công nghệ Intel®, đánh giá, mức giá và địa điểm bán.

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Intel® Xeon® E-2386G Processor (12M Cache, 3.50 GHz) Launched Q3'21 6 5.10 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P750
Intel® Xeon® E-2388G Processor (16M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'21 8 5.10 GHz 3.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378G (bộ nhớ đệm 16M, 2.80 GHz) Launched Q3'21 8 5.10 GHz 2.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2378 (bộ nhớ đệm 16M, 2.60 GHz) Launched Q3'21 8 4.80 GHz 2.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2374G (bộ nhớ đệm 8M, 3.70 GHz) Launched Q3'21 4 5.00 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2314 (bộ nhớ đệm 8M, 2.80 GHz) Launched Q3'21 4 4.50 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2334 (bộ nhớ đệm 8M, 3.40 GHz) Launched Q3'21 4 4.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2356G (bộ nhớ đệm 12M, 3.20 GHz) Launched Q3'21 6 5.00 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2324G (bộ nhớ đệm 8M, 3.10 GHz) Launched Q3'21 4 4.60 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD P750
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2336 (bộ nhớ đệm 12M, 2.90 GHz) Launched Q3'21 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME (bộ nhớ đệm cache 8M, 2,60 GHz) Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML (bộ nhớ đệm cache 8M, 1,70 GHz) Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,00 GHz) Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226GE (bộ nhớ đệm 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G (bộ nhớ đệm cache 16M, 3,70 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M (bộ nhớ đệm cache 16M, 2,40 GHz) Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M (bộ nhớ đệm cache 12M, 2,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G (bộ nhớ đệm cache 8M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2236 (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2234 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,60 GHz) Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,50 GHz) Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224 (bộ nhớ đệm cache 8M, 3,40 GHz) Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276G (bộ nhớ đệm cache 12M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G (bộ nhớ đệm cache 12M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,30 GHz) Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G (bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G (bộ nhớ đệm cache 12M, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G (8M bộ nhớ đệm, lên đến 4,70 GHz) Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G (12M bộ nhớ đệm, lên đến 4,50 GHz) Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W Đồ họa Intel® UHD P630
Intel® Xeon® E-2104G Processor (8M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,80 GHz) Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M (bộ nhớ đệm 12M, tối đa 4,40 GHz) Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W Đồ họa Intel® UHD P630

Bộ xử lý Intel® Xeon® E duy trì hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ

Hãy đảm bảo dữ liệu doanh nghiệp của bạn có thể truy cập được và được bảo vệ với máy chủ chuyên nghiệp. Xem video này để tìm hiểu cách thức một máy chủ cơ bản có thể vận hành đa dạng ứng dụng doanh nghiệp, cũng như tạo ra sự nhanh nhạy để phản hồi khách hàng nhanh chóng trong khi vẫn hỗ trợ bảo mật nâng cao.