Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D mang đến hiệu năng được tối ưu theo khối lượng công việc trong các môi trường hạn chế về điện năng và không gian, từ trung tâm dữ liệu đến thiết bị biên thông minh. Các bộ xử lý hệ thống trên chip, đổi mới này hỗ trợ các giải pháp điện toán biên đám mây, bộ lưu trữ, mạng một khe cắm, mật độ cao bằng nhiều chức năng tăng tốc, mạng, và bảo mật tích hợp.1 2 34

Tóm lược về sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D dành cho nối mạng ›

Tóm lược về sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D dành cho các ứng dụng IoT ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

2

Kết quả điểm chuẩn có được trước khi bổ sung các bản vá phần mềm và cập nhật phần cứng gần đây nhằm xử lý các hình thức tấn công có tên gọi "Spectre" và "Meltdown". Việc bổ sung các cập nhật này có thể khiến cho các kết quả này không có hiệu quả với thiết bị hay hệ thống của bạn.

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

3

Các tình huống giảm chi phí được mô tả nhằm sử dụng làm ví dụ về cách một sản phẩm dựa trên Intel® nhất định, trong các tình huống và cấu hình quy định, có thể ảnh hưởng đến chi phí trong tương lai và mang lại khoản tiết kiệm chi phí. Tình huống sẽ thay đổi. Intel không đảm bảo bất kỳ chi phí hoặc khoản giảm chi phí nào.

4

Các tuyên bố này đều dựa trên sản phẩm và tính năng mới của Intel® so sới các sản phẩm và tính năng trước đó.

5

Xem [9] tại www.intel.com/processorclaims: Intel Xeon D. Kết quả có thể khác nhau.

6

Xem [7] tại www.intel.com/processorclaims: Intel Xeon D. Kết quả có thể khác nhau.