Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D mang đến hiệu năng được tối ưu theo khối lượng công việc trong các môi trường hạn chế về điện năng và không gian, từ trung tâm dữ liệu đến thiết bị biên thông minh. Các bộ xử lý hệ thống trên một vi mạch cải tiến này hỗ trợ các giải pháp điện toán đường biên đám mây, bộ lưu trữ, mạng một khe cắm, mật độ cao bằng nhiều chức năng tăng tốc, nối mạng và bảo mật tích hợp.1 2 3 4

Xem danh sách các công ty cung cấp hệ thống dựa trên nền tảng bộ xử lý Intel® Xeon® D ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Thông số kỹ thuật, điểm chuẩn, tính năng, công nghệ Intel®, đánh giá, mức giá của bộ xử lý Intel® Xeon® D và địa điểm bán.

Tóm tắt sản phẩm: Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-2100

Tóm tắt sản phẩm: Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-1600/1500

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Intel® Xeon® D-1649N Processor (12M Cache, 2.30GHz) Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1627 Processor (6M Cache, 2.90GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1623N Processor (6M Cache, 2.40GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® D-1622 Processor (6M Cache, 2.60GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Intel® Xeon® D-1602 Processor (3M Cache, 2.50GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Intel® Xeon® D-1612 Processor (6M Cache, 1.50GHz) Launched Q2'19 4 2.50 GHz 1.50 GHz 6 MB 22 W
Intel® Xeon® D-1653N Processor (12M Cache, 2.80GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Intel® Xeon® D-1632 Processor (12M Cache, 1.50GHz) Launched Q2'19 8 2.50 GHz 1.50 GHz 12 MB 30 W
Intel® Xeon® D-1633N Processor (9M Cache, 2.50GHz) Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1637 Processor (9M Cache, 2.90GHz) Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Intel® Xeon® Processor D-1573N (12M Cache, 2.70 GHz) Launched Q4'18 8 2.70 GHz 12 MB 54 W
Intel® Xeon® Processor D-1563N (12M Cache, 2.00 GHz) Launched Q4'18 8 2.00 GHz 12 MB 40 W
Intel® Xeon® Processor D-1524N (6M Cache, 2.00 GHz) Launched Q4'18 4 2.00 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-2143IT Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2191 Processor (24.75M Cache, 1.60 GHz) Launched Q1'18 18 3.00 GHz 1.60 GHz 24.75 MB 86 W
Intel® Xeon® D-2123IT Processor (8.25M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W
Intel® Xeon® D-2183IT Processor (22M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Intel® Xeon® D-2187NT Processor (22M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Intel® Xeon® D-2166NT Processor (16.5M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Intel® Xeon® D-2173IT Processor (19.25M Cache, 1.70 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Intel® Xeon® D-2163IT Processor (16.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Intel® Xeon® D-2177NT Processor (19.25M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Intel® Xeon® D-2161I Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache 90 W
Intel® Xeon® D-2146NT Processor (11M Cache, 2.30 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Intel® Xeon® D-2145NT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2142IT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2141I Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® Processor D-1513N (6M Cache, 1.60 GHz) Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® Processor D-1523N (6M Cache, 2.00 GHz) Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1543N (12M Cache, 1.90 GHz) Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1533N (9M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1553N (12M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1539 (12M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz) Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1559 (18M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz) Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1529 (6M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz) Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB 20 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557 (18M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz) Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1567 (18M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz) Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1587 (24M bộ nhớ đệm, 1.70 GHz) Launched Q1'16 16 2.30 GHz 1.70 GHz 24 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1581 (24M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz) Launched Q1'16 16 2.40 GHz 1.80 GHz 24 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1571 (24M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz) Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1577 (24M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz) Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1531 (9M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz) Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1548 (12M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz) Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1521 (6M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz) Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518 (6M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz) Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1541 (12M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz) Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1528 (9M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz) Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1537 (12M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz) Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1527 (6M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz) Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1520 (bộ nhớ đệm 6M, 2,20 GHz) Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1540 (bộ nhớ đệm 12M, 2,00 GHz) Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W

Tính năng và hiệu năng

Kiến trúc đột phá

Intel® Mesh Architecture trong dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-2100 sở hữu kiến trúc bộ xử lý tiên tiến, giúp cải thiện hiệu năng và hiệu quả trên da đạng tình huống sử dụng nhất và tạo nền tảng để tiếp tục cải thiện.

Bộ tăng tốc tích hợp mới và cải thiện

Mở Rộng Vector Nâng Cao 512 Intel® (Intel® AVX-512) tích hợp mới làm tăng hiệu năng và công suất được tối ưu hóa theo khối lượng công việc nhằm phân tích nâng cao, mã hóa và nén dữ liệu, trong khi đó Công nghệ Hỗ Trợ Nhanh Intel® (Intel® QAT) giúp cải thiện bảo mật và hiệu quả nén trong đám mây, mạng, dữ̃ liệu lớn và các ứng dụng lưu trữ - dành cho dữ liệu động và tĩnh. Hiện nay, bạn có thể tăng tốc các thao tác chuyên về toán cao.

Tìm hiểu về Intel® AVX-512 ›

Tìm hiểu về Intel® QAT ›

Ảo hóa phần cứng tích hợp

Công Nghệ Ảo Hóa Intel® (Intel® VT) giúp cung cấp dịch vụ linh động khi nhà cung cấp dịch vụ truyền thông mở rộng việc ảo hoá chức năng mạng (NFV) ra đường biên mạng. Hỗ trợ hiệu năng có thể nâng cấp và khả năng tương thích với nhiều ứng dụng trên toàn bộ điểm của mạng.

Công nghệ liên quan

Mở rộng các chức năng mạng của bạn

Từ bộ điều khiển đa máy chủ cho đến bộ chuyển đổi mạng, các sản phẩm Ethernet Intel® cung cấp hiệu năng được tăng tốc, băng thông cao và các tính năng vượt trội cho việc ảo hóa chức năng mạng.

Tăng hiệu quả với lưu trữ thông minh

Giải quyết thách thức về công suất và hiệu quả của trung tâm dữ liệu cũng như nhu cầu của chuyên viên CNTT trong doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ đám mây và nhiều hơn nữa với các giải pháp lưu trữ thông minh được công nghệ của Intel® hỗ trợ.

Kết nối với Internet of Things

Trong khi các cơ hội Internet of Things (IoT) gia tăng, Intel đang giúp kết nối mọi thứ với đám mây, tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có và quản lý dữ liệu bảo mật hơn.

Hiệu năng cao dành cho trung tâm dữ liệu mạnh mẽ

Thúc đẩy hiệu quả hoạt động

Cung cấp khả năng linh hoạt, mở rộng và nhanh nhạy đáng kinh ngạc với các khối dựng công nghệ nền tảng đi kèm với cơ sở hạ tầng ảo hóa, do phần mềm xác định—kiến ​​trúc mạng nhanh nhạy, sẵn sàng cho đám mây.

Quản lý sự bùng nổ của dữ liệu tự do

Nghe Paul Turner, CMO của Cloudian, và Chris Orlando, người đồng sáng lập ScaleMatrix, khi họ nêu bật cách thức dòng bộ xử lý Intel® Xeon® D-1500 lưu trữ và quản lý dữ liệu phi cấu trúc.

Đổi mới cho trung tâm dữ liệu và hơn thế nữa

Xem thảo luận trực tiếp về chi phí tiêu thụ năng lượng và không gian trung tâm dữ liệu cũng như cách thức bộ xử lý Intel® Xeon® D đưa mật độ điện toán cải tiến vào trung tâm dữ liệu của mình.

Ứng dụng mục tiêu

Mạng

Khám phá cách thức bộ xử lý Intel® Xeon® D được sử dụng để tăng tốc chuyển đổi mạng tại đường biên mạng. Tìm hiểu về hiệu năng xử lý gói, việc sử dụng Trang bị Cơ sở Khách hàng ảo hóa (virtualized Customer Premise Equipment - vCPE) và nhiều hơn nữa.

Lưu trữ

Bộ xử lý Intel® Xeon® D có thể là một phần không thể thiếu trong chiến lược nâng cấp bộ lưu trữ, đem đến hiệu năng và dung lượng cho các giải pháp lưu trữ mật độ cao, năng lượng thấp, chẳng hạn như các dịch vụ lưu trữ “ấm”.

Đám mây

Từ điện toán biên chung chung đến việc sử dụng cụ trong phân phối nội dung và dịch vụ đám mây chuyên dụng, hãy khám phá cách thức bộ xử lý Intel® Xeon® D đem đến hiệu năng cho giải pháp điện toán biên.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

2

Kết quả điểm chuẩn có được trước khi bổ sung các bản vá phần mềm và cập nhật phần cứng gần đây nhằm xử lý các hình thức tấn công có tên gọi "Spectre" và "Meltdown". Việc bổ sung các cập nhật này có thể khiến cho các kết quả này không có hiệu quả với thiết bị hay hệ thống của bạn.

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

3

Các tình huống giảm chi phí được mô tả nhằm sử dụng làm ví dụ về cách một sản phẩm dựa trên Intel® nhất định, trong các tình huống và cấu hình quy định, có thể ảnh hưởng đến chi phí trong tương lai và mang lại khoản tiết kiệm chi phí. Tình huống sẽ thay đổi. Intel không đảm bảo bất kỳ chi phí hoặc khoản giảm chi phí nào.

4

Các tuyên bố này đều dựa trên sản phẩm và tính năng mới của Intel® so sới các sản phẩm và tính năng trước đó.