Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D mang đến hiệu năng được tối ưu theo khối lượng công việc trong các môi trường hạn chế về điện năng và không gian, từ trung tâm dữ liệu đến thiết bị biên thông minh. Các bộ xử lý hệ thống trên một vi mạch cải tiến này hỗ trợ các giải pháp điện toán đường biên đám mây, bộ lưu trữ, mạng một khe cắm, mật độ cao bằng nhiều chức năng tăng tốc, nối mạng và bảo mật tích hợp.1 2 3 4

Xem danh sách các công ty cung cấp hệ thống dựa trên nền tảng bộ xử lý Intel® Xeon® D ›

Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Bộ xử lý Intel® Xeon® D

Thông số kỹ thuật, điểm chuẩn, tính năng, công nghệ Intel®, đánh giá, mức giá của bộ xử lý Intel® Xeon® D và địa điểm bán.

Tóm tắt sản phẩm: Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-2100

Tóm tắt sản phẩm: Dòng sản phẩm bộ xử lý Intel® Xeon® D-1600/1500

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Intel® Xeon® D-1649N Processor (12M Cache, 2.30GHz) Launched Q2'19 8 3.00 GHz 2.30 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1627 Processor (6M Cache, 2.90GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1623N Processor (6M Cache, 2.40GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.40 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® D-1622 Processor (6M Cache, 2.60GHz) Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.60 GHz 6 MB 40 W
Intel® Xeon® D-1602 Processor (3M Cache, 2.50GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2.50 GHz 3 MB 27 W
Intel® Xeon® D-1612 Processor (6M Cache, 1.50GHz) Launched Q2'19 4 2.50 GHz 1.50 GHz 6 MB 22 W
Intel® Xeon® D-1653N Processor (12M Cache, 2.80GHz) Launched Q2'19 8 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB 65 W
Intel® Xeon® D-1632 Processor (12M Cache, 1.50GHz) Launched Q2'19 8 2.50 GHz 1.50 GHz 12 MB 30 W
Intel® Xeon® D-1633N Processor (9M Cache, 2.50GHz) Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.50 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® D-1637 Processor (9M Cache, 2.90GHz) Launched Q2'19 6 3.20 GHz 2.90 GHz 9 MB 55 W
Intel® Xeon® Processor D-1573N (12M Cache, 2.70 GHz) Launched Q4'18 8 2.70 GHz 12 MB 54 W
Intel® Xeon® Processor D-1563N (12M Cache, 2.00 GHz) Launched Q4'18 8 2.00 GHz 12 MB 40 W
Intel® Xeon® Processor D-1524N (6M Cache, 2.00 GHz) Launched Q4'18 4 2.00 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® D-2143IT Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2191 Processor (24.75M Cache, 1.60 GHz) Launched Q1'18 18 3.00 GHz 1.60 GHz 24.75 MB 86 W
Intel® Xeon® D-2123IT Processor (8.25M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 60 W
Intel® Xeon® D-2183IT Processor (22M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 100 W
Intel® Xeon® D-2187NT Processor (22M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 16 3.00 GHz 2.00 GHz 22 MB 110 W
Intel® Xeon® D-2166NT Processor (16.5M Cache, 2.00 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.00 GHz 17 MB 85 W
Intel® Xeon® D-2173IT Processor (19.25M Cache, 1.70 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.70 GHz 19 MB 70 W
Intel® Xeon® D-2163IT Processor (16.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.10 GHz 17 MB 75 W
Intel® Xeon® D-2177NT Processor (19.25M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 14 3.00 GHz 1.90 GHz 19 MB 105 W
Intel® Xeon® D-2161I Processor (16.5M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 12 3.00 GHz 2.20 GHz 16.5 MB L2 Cache 90 W
Intel® Xeon® D-2146NT Processor (11M Cache, 2.30 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.30 GHz 11 MB 80 W
Intel® Xeon® D-2145NT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2142IT Processor (11M Cache, 1.90 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 1.90 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® D-2141I Processor (11M Cache, 2.20 GHz) Launched Q1'18 8 3.00 GHz 2.20 GHz 11 MB 65 W
Intel® Xeon® Processor D-1513N (6M Cache, 1.60 GHz) Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 35 W
Intel® Xeon® Processor D-1523N (6M Cache, 2.00 GHz) Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1543N (12M Cache, 1.90 GHz) Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1533N (9M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB 45 W
Intel® Xeon® Processor D-1553N (12M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1539 (12M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz) Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1559 (18M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz) Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1529 (6M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz) Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB 20 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1557 (18M bộ nhớ đệm, 1.50 GHz) Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1567 (18M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz) Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1587 (24M bộ nhớ đệm, 1.70 GHz) Launched Q1'16 16 2.30 GHz 1.70 GHz 24 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1581 (24M bộ nhớ đệm, 1.80 GHz) Launched Q1'16 16 2.40 GHz 1.80 GHz 24 MB 65 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1571 (24M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz) Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1577 (24M bộ nhớ đệm, 1.30 GHz) Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1531 (9M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz) Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1548 (12M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz) Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1521 (6M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz) Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1518 (6M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz) Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1541 (12M bộ nhớ đệm, 2.10 GHz) Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1528 (9M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz) Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1537 (12M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz) Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1527 (6M bộ nhớ đệm, 2.20 GHz) Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1520 (bộ nhớ đệm 6M, 2,20 GHz) Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB 45 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1540 (bộ nhớ đệm 12M, 2,00 GHz) Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.

2

Kết quả điểm chuẩn có được trước khi bổ sung các bản vá phần mềm và cập nhật phần cứng gần đây nhằm xử lý các hình thức tấn công có tên gọi "Spectre" và "Meltdown". Việc bổ sung các cập nhật này có thể khiến cho các kết quả này không có hiệu quả với thiết bị hay hệ thống của bạn.

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex.

3

Các tình huống giảm chi phí được mô tả nhằm sử dụng làm ví dụ về cách một sản phẩm dựa trên Intel® nhất định, trong các tình huống và cấu hình quy định, có thể ảnh hưởng đến chi phí trong tương lai và mang lại khoản tiết kiệm chi phí. Tình huống sẽ thay đổi. Intel không đảm bảo bất kỳ chi phí hoặc khoản giảm chi phí nào.

4

Các tuyên bố này đều dựa trên sản phẩm và tính năng mới của Intel® so sới các sản phẩm và tính năng trước đó.