Bộ xử lý trong nền tảng Intel vPro®

Bộ xử lý Intel® Core™ vPro® là trung tâm của nền tảng Intel vPro®. Chúng được thiết kế để mang lại hiệu suất phản ứng nhanh nhẹn và khả năng kết nối đáng tin cậy mà người dùng doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động — và làm việc hiệu quả suốt cả ngày. Lựa chọn một số bộ xử lý Intel® Xeon® cũng có sẵn như một phần của nền tảng. Tìm kiếm thương hiệu nền tảng Intel vPro® trên máy tính để mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp của bạn.

Tóm tắt về bộ xử lý Intel® Core™ vPro® thế hệ thứ 11

Bộ xử lý trong nền tảng Intel vPro®

Lọc theo:
Không tìm thấy kết quả nào cho sản phẩm này.