Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver

Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver mang lại giá trị hiệu năng cho thị trường máy tính cấp cơ bản để có thêm nhiều người có quyền tiếp cận máy tính với giá cả phải chăng. Các nhà giáo dục và sinh viên được trao quyền để hoàn thành các công việc hàng ngày một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian quý báu với máy tính trang bị bộ xử lý Intel® Pentium® Silver.

Bộ xử lý Intel® Pentium® Silver

Tất cả các danh mục bài viết
  • Tất cả các danh mục bài viết

  • Khả năng tương thích

  • Thông báo lỗi

  • Thông tin sản phẩm & Tài liệu

  • Xác định sản phẩm của tôi

  • Cài đặt & Thiết lập

  • Bảo trì & Hiệu năng

  • So sánh sản phẩm

  • Xử lý sự cố

  • Bảo hành & RMA

Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Trang trong số Xem tất cả
Xem Ít Hơn