Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold

Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold cung cấp giá trị và hiệu năng tuyệt vời để thực hiện các hoạt động hàng ngày cùng với sức mạnh để thực hiện chỉnh sửa ảnh nhẹ, chỉnh sửa video và đa nhiệm. Máy tính có bộ xử lý Intel® Pentium® Gold cung cấp khả năng xử lý nhanh chóng và đồ họa sống động. Chọn từ nhiều kích cỡ khác nhau.

Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold

Bộ xử lý Vàng chuỗi Intel® Pentium®

Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold lý tưởng cho công việc điện toán hàng ngày như tăng năng suất cơ bản, duyệt các trang web có hình ảnh lộng lẫy và chỉnh sửa ảnh.

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505T (bộ nhớ đệm 4M, 3,60 GHz) Launched Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6505 (bộ nhớ đệm 4M, 4,20 GHz) Launched Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405 (bộ nhớ đệm 4M, 4,10 GHz) Launched Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6405T (bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz) Launched Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6605 (bộ nhớ đệm 4M, 4,30 GHz) Launched Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Pentium® Gold 6500Y Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz) Launched Q1'21 2 3.40 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 5 W Intel® UHD Graphics 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 7505 (bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3,50 GHz, với IPU) Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 11
Intel® Pentium® Gold G6400E Processor (4M Cache, 3.80 GHz) Launched Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Intel® Pentium® Gold G6400TE Processor (4M Cache, 3.20 GHz) Launched Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400T (bộ nhớ đệm 4M, 3,40 GHz) Launched Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6400 (bộ nhớ đệm 4M, 4,00 GHz) Launched Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500 (bộ nhớ đệm 4M, 4,10 GHz) Launched Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6600 (bộ nhớ đệm 4M, 4,20 GHz) Launched Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G6500T (bộ nhớ đệm 4M, 3,50 GHz) Launched Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 6405U (bộ nhớ đệm 2M, 2,40 GHz) Launched Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB 15 W Đồ họa Intel® Core™ UHD dành cho Bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 10
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T (bộ nhớ đệm cache 4M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 (bộ nhớ đệm cache 4M, 4,00 GHz) Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 (bộ nhớ đệm cache 4M, 3,80 GHz) Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T (bộ nhớ đệm cache 4M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4425Y (bộ nhớ đệm 2M,1,70 GHz) Launched Q1'19 2 1.70 GHz 2 MB 6 W Intel® UHD Graphics 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 5405U (bộ nhớ đệm cache 2M, 2,30 GHz) Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4417U (bộ nhớ đệm cache 2M, 2,30 GHz) Launched Q1'19 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 (bộ nhớ đệm 4M, 3,70 GHz) Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T (bộ nhớ đệm 4M, 3,10 GHz) Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y (bộ nhớ đệm cache 2M, 1,60 GHz) Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 615
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415U (bộ nhớ đệm cache 2M, 2,30 GHz) Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4410Y (bộ nhớ đệm cache 2M, 1,50 GHz) Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W Đồ họa HD Intel® 615