Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold

Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold cung cấp giá trị và hiệu năng tuyệt vời để thực hiện các hoạt động hàng ngày cùng với sức mạnh để thực hiện chỉnh sửa ảnh nhẹ, chỉnh sửa video và đa nhiệm. Máy tính có bộ xử lý Intel® Pentium® Gold cung cấp khả năng xử lý nhanh chóng và đồ họa sống động. Chọn từ nhiều kích cỡ khác nhau.

Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold