Intel® Movidius™ Myriad™ X Đơn vị Xử lý Thị giác

Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU là VPU đầu tiên của Intel trang bị Công cụ Điện toán Thần kinh - một trình tăng tốc chuyên dụng cho suy luận mạng thần kinh sâu. Công cụ điện toán thần kinh kết hợp với 16 lõi SHAVE mạnh mẽ và kết cấu bộ nhớ thông minh thông lượng cao làm cho Intel® Movidius™ Myriad™ X lý tưởng cho các mạng thần kinh sâu trên thiết bị và các ứng dụng thị giác máy tính.

Liên hệ với chúng tôi ›

Intel® Movidius™ Myriad™ X Đơn vị Xử lý Thị giác

Intel® Movidius™ Myriad™ X Vision Processing Units

Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU có thể lập trình được với bộ công cụ Phân phối OpenVINO™ của Intel® để chuyển mạng thần kinh ra ngoài biên và thông qua Bộ công cụ Phát triển Myriad (MDK) bao gồm tất cả các công cụ phát triển, khung và API cần thiết để triển khai tầm nhìn tùy chỉnh, hình ảnh và khối lượng công việc mạng thần kinh sâu trên vi xử lý.

Tóm lược sản phẩm

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Giá

Thông báo và tuyên bố miễn trừ1 2 3

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Tính năng này có thể không có sẵn trên tất cả các hệ thống điện toán. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp hệ thống để xác định xem hệ thống của bạn có cung cấp tính năng này không, hoặc tham khảo thông số kỹ thuật hệ thống (bo mạch chủ, bộ xử lý, chipset, nguồn điện, ổ cứng, bộ điều khiển đồ họa, bộ nhớ, BIOS, trình điều khiển, màn hình máy ảo VMM, phần mềm nền tảng và/hoặc hệ điều hành) để biết khả năng tương thích của tính năng. Chức năng, hiệu năng và các lợi ích khác của tính năng này có thể thay đổi, tùy thuộc vào cấu hình hệ thống.
2

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Kết quả về hiệu năng lấy căn cứ theo thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

3

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi. Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.