Các Đơn vị Xử lý Thị giác Intel® Movidius™ (VPUs)

VPU Intel® Movidius™ cho phép thị giác máy tính và khối lượng công việc AI tại biên hoạt động một cách hiệu quả. Bằng cách kết hợp tính toán lập trình song song cao với gia tốc phần cứng dành riêng cho khối lượng công việc trong một kiến trúc độc đáo giúp giảm thiểu chuyển động dữ liệu, các VPU Movidius đã đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất năng lượng và hiệu suất tính toán. Công nghệ VPU cho phép máy ảnh thông minh, máy chủ biên và thiết bị AI với các ứng dụng dựa trên mạng nơ-ron sâu và thị giác máy tính trong các lĩnh vực như bán lẻ trực quan, an ninh, an toàn và tự động hóa công nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi ›

Các Đơn vị Xử lý Thị giác Intel® Movidius™ (VPUs)

Tổng quan về Đơn vị Xử lý Thị giác Intel® Movidius™ Myriad™ X (VPU)

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.Intel.com/PerformanceIndex. Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không sản phẩm hay thành phần nào có thể bảo mật tuyệt đối.

2

Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi. Intel không kiểm soát hay kiểm định dữ liệu của bên thứ ba. Bạn nên tham khảo các nguồn khác để đánh giá tính chính xác.