Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X

Chào mừng đến với nền tảng máy tính sáng tạo tối ưu. Được trang bị bộ xử lý đã mở khóa, chuỗi sản phẩm hàng đầu này giúp mở rộng giới hạn cho quy trình làm việc của nhà sáng tạo - dành cho biên tập hình ảnh và video, hiệu ứng hình ảnh, đồ họa chuyển động, ảnh động 3D và chơi game cao cấp.

Tóm lược về sản phẩm: Dòng Bộ xử lý Chuỗi Intel® Core™ X ›

Dòng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X