Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Processor Identification Utility - Phiên bản Windows*

Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®

Chương trình cải tiến điện toán Intel®

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows® 10 [15.40][Thế hệ thứ 4]

Intel® HD Graphics Driver cho Windows XP* 64 (exe)

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows XP* (exe)