Bộ xử lý Intel® Core™ i7

Những bộ vi xử lý này cung cấp năng lượng cho các máy tính cá nhân cao cấp với hiệu suất CPU tuyệt vời cho đồ họa cấp độ rời và khả năng tăng tốc AI.

Tóm lược về sản phẩm: Bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 13 ›

Bộ xử lý Intel® Core™ i7