Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Cấu trúc kết hợp hiệu năng kết hợp hai vi kiến trúc lõi, Performance-core (P-core) và Efficient-core (E-core), trên một khuôn bộ xử lý duy nhất được giới thiệu lần đầu tiên trên bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12. Chọn bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 13 không có cấu trúc kết hợp hiệu năng, chỉ có P-core và có kích thước bộ nhớ tạm tương tự như thế hệ trước; truy cập ark.intel.vn để biết chi tiết về SKU.

2

Được tích hợp vào phần cứng, Intel® Thread Director chỉ được cung cấp trong các cấu hình cấu trúc kết hợp hiệu suất của bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 12 hoặc mới hơn; Kích hoạt hệ điều hành là bắt buộc. Các tính năng và chức năng có sẵn khác nhau tùy theo hệ điều hành.