Bộ xử lý Intel® Celeron®

Máy tính cơ bản của Intel có thể giúp người dùng hợp tác, sáng tạo, học hỏi và giải trí theo cách hoàn toàn mới. Người dùng có thể tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời mà họ muốn có từ máy xách tay, Chromebook, máy tính dạng chuyển đổi hoặc để bàn, với những tùy chọn bảo mật và kết nối cho một phong cách sống hiện đại và an toàn.

Tóm lược sản phẩm: Bộ xử lý Intel® Pentium® và Celeron® ›

Bộ xử lý Intel® Celeron®

{"collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-1C8B058D-9571-496B-AEBD-33D77DE8E17B"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"684912","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":0},{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":1},{"facetId":"@stm_10385_vi","field":"stm_10385_vi","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2},{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":3},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":4}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-1C8B058D-9571-496B-AEBD-33D77DE8E17B"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Ngày","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Phiên bản","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}