Dòng Bộ xử lý Intel Atom® C

Bộ xử lý Intel Atom® C với thiết kế hệ thống trên một vi mạch (SoC) đưa trí thông minh hiệu suất cao vào các không gian nhỏ hơn ở đường biên mạng. Được sử dụng trong một loạt các khối lượng công việc gọn nhẹ và có thể mở rộng vốn yêu cầu rất ít điện năng, mật độ cao và tích hợp I/O cao, bao gồm các thiết bị định tuyến mạng, thiết bị chuyển mạch, bộ lưu trữ, thiết bị bảo mật, dịch vụ web linh động, v.v...

Dòng Bộ xử lý Intel Atom® C