Bộ công cụ Intel® NUC

Bộ công cụ Intel® NUC có một bảng mạch tùy chỉnh được và khung vỏ vốn sẵn sàng chấp nhận đa dạng bộ nhớ, ổ cứng và hệ điều hành khác nhau. Dành cho các doanh nghiệp, sinh viên, nhà giáo dục, game thủ và những người tự thiết kế.

Bộ công cụ Intel® NUC