Bộ phận Khung Intel® NUC

Bộ phận Khung Intel® NUC được tạo ra để giúp đưa các giải pháp ra thị trường nhanh chóng trong đó yêu cầu tính linh hoạt của các linh kiện bộ phận.

Bộ phận Khung Intel® NUC

Tự động cập nhật Trình điều khiển của bạn


Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên