Bộ phận Bo mạch Intel® NUC

Các Bộ phận Bo mạch Intel® NUC được thiết kế để dễ dàng tích hợp vào khung máy tùy chỉnh hoặc các giải pháp độc đáo đi kèm hoặc không đi kèm cụm giải pháp nhiệt.

Bộ phận Bo mạch Intel® NUC