Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Bộ phận Lắp ráp Intel® NUC được thiết kế cho các Bộ phận Bo mạch Intel® NUC cụ thể để đơn giản hóa việc xây dựng các tích hợp tùy chỉnh.

Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Bộ phận Lắp ráp Intel® NUC được thiết kế để đơn giản hóa việc xây dựng các tích hợp tùy chỉnh.

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Đã bao gồm bộ xử lý
Đầu Ra Đồ Họa
Tích hợp không dây‡
Giá
Intel® NUC Assembly Element CMA2GB Launched Dual HDMI 2.0b w/HDMI CEC, DP 1.4a via Type C, eDP
Bộ phận lắp ráp Intel® NUC CMA1BB Launched Dual HDMI 2.0, eDP