Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC

Việc xây dựng các tích hợp tùy chỉnh giờ đây trở nên đơn giản hơn bao giờ hết với sự trợ giúp của Các Bộ phận Lắp ráp Intel® NUC, giúp đơn giản hóa quy trình bằng cách tạo các cụm lắp ráp có khả năng tản nhiệt và tích hợp hệ thống trong một phạm vi nhỏ, cho các Bo mạch Intel® NUC cụ thể.

Các bộ phận lắp ráp Intel® NUC