Dòng sản phẩm Bộ phận Intel® NUC

Từ các hệ thống có thể hoạt động bền bỉ trong môi trường đặc biệt đến các hệ thống hoàn chỉnh trong môi trường kinh doanh hoặc ngành dọc, sản phẩm Bộ phận Intel® NUC cho phép bạn tìm ra các giải pháp lý tưởng, tùy chỉnh với thời gian Nghiên cứu và Phát triển tối thiểu. Với hiệu suất và độ tin cậy mà Intel mang lại cho bạn, giải pháp điện toán mô-đun linh hoạt này là một ví dụ nữa về cách mà Intel đang tạo ra các đổi mới nhằm giúp giải quyết những thách thức khó khăn nhất trong kinh doanh và giáo dục trên thế giới.

Xem tóm lược sản phẩm ›

Dòng sản phẩm Bộ phận Intel® NUC