Bo mạch Intel® NUC

Các bo mạch Intel® NUC 4x4 inch có bộ xử lý được hàn sẵn trên đó. Có thể mua bo mạch riêng không đi kèm bộ sản phẩm, tạo ra một chiếc máy tính cá nhân mini hoàn toàn có thể tùy chỉnh, mở rộng và cấu hình để sử dụng cho đa dạng giải pháp khác nhau.

Bo mạch Intel® NUC

All Article Categories
 • All Article Categories

 • Khả năng tương thích

 • Thông báo lỗi

 • Thông tin sản phẩm & Tài liệu

 • Xác định sản phẩm của tôi

 • Cài đặt & Thiết lập

 • Bảo trì & Hiệu năng

 • Mã sản phẩm & Phụ tùng

 • So sánh sản phẩm

 • Xử lý sự cố

 • Bảo hành & RMA

Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Trang of Xem tất cả
Xem Ít Hơn