Bo mạch Intel® NUC

Các bo mạch Intel® NUC 4x4 inch có bộ xử lý được hàn sẵn trên đó. Có thể mua bo mạch riêng không đi kèm bộ sản phẩm, tạo ra một chiếc máy tính cá nhân mini hoàn toàn có thể tùy chỉnh, mở rộng và cấu hình để sử dụng cho đa dạng giải pháp khác nhau.

Bo mạch Intel® NUC

Tự động cập nhật Trình điều khiển của bạn


Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên