Bộ nhớ Intel® Optane™ H20 với khả năng lưu trữ thể rắn

Kết hợp công nghệ Intel® Optane™ và bộ lưu trữ Intel® QLC 3D NAND để mang lại trải nghiệm tính toán được cá nhân hóa với hiệu năng ở cấp độ mới và dung lượng lưu trữ lớn.

Đọc tóm lược sản phẩm ›

Bộ nhớ Intel® Optane™ H20 với khả năng lưu trữ thể rắn

Lọc theo:

Không có hồ sơ nào