Bộ nhớ Intel® Optane™ H10 với khả năng lưu trữ ổ cứng thể rắn

Giới thiệu ổ đĩa đầu tiên trong ngành kết hợp bộ nhớ Intel® Optane™ và bộ lưu trữ Intel® QLC 3D NAND để mang lại trải nghiệm máy tính được cá nhân hóa với mức hiệu suất mới và dung lượng lưu trữ lớn.

Đọc tóm lược sản phẩm ›

Bộ nhớ Intel® Optane™ H10 với khả năng lưu trữ ổ cứng thể rắn