Bộ nhớ Intel® Optane™ - Bộ nhớ Nhanh nhạy, Tăng tốc Hiệu năng

Tăng tốc hệ thống di động hoặc máy tính để bàn của bạn, cũng như đạt được tốc độ và khả năng phản hồi ấn tượng mà không ảnh hưởng đến bộ lưu trữ hệ thống.

Bộ nhớ Intel® Optane™ - Bộ nhớ Nhanh nhạy, Tăng tốc Hiệu năng

Không phải bộ nhớ truyền thống

Thu hẹp khoảng cách giữa bộ nhớ truyền thống và thiết bị lưu trữ với Intel® Optane™, một bộ nhớ độc lập khác biệt tất cả các bộ nhớ còn lại. Bộ nhớ này đơn giản hóa trải nghiệm sử dụng máy tính của bạn bằng cách kết hợp dung lượng lưu trữ với khả năng tăng tốc hệ thống thông minh. Bạn có được tất cả - tốc độ và dung lượng - với mức giá thấp.