Bộ nhớ Intel® Optane™ - Bộ nhớ Nhanh nhạy, Tăng tốc Hiệu năng

Tăng tốc hệ thống di động hoặc máy tính để bàn của bạn, cũng như đạt được tốc độ và khả năng phản hồi ấn tượng mà không ảnh hưởng đến bộ lưu trữ hệ thống.

Bộ nhớ Intel® Optane™ - Bộ nhớ Nhanh nhạy, Tăng tốc Hiệu năng