Khám phá bộ nhớ nâng cao với Bộ nhớ liên tục Optane™

Bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ mới định nghĩa lại các kiến trúc truyền thống, tạo ra một loại bộ nhớ không đổi, dung lượng lớn với chi phí hợp lý. Nhờ có mức hiệu năng đột phá dành cho khối lượng công việc đòi hỏi nhiều bộ nhớ, mật độ máy ảo và dung lượng lưu trữ nhanh, bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ giúp tăng tốc độ đổi mới CNTT để đáp ứng các nhu cầu của kỷ nguyên dữ liệu. Dòng 200 mới được kết hợp cùng bộ xử lý Intel® Xeon® có thể nâng cấp thế hệ thứ 3 và dòng sản phẩm giới thiệu được kết hợp cùng bộ xử lý Intel® Xeon® có thể nâng cấp thế hệ thứ 2.

Đọc tóm lược về sản phẩm dòng 200 ›

Đọc tóm lược về sản phẩm giới thiệu ›

Khám phá bộ nhớ nâng cao với Bộ nhớ liên tục Optane™