Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D5

Intel cung cấp ổ cứng thể rắn PCIe* Intel® QLC 3D NAND dành cho trung tâm dữ liệu đầu tiên trong ngành - một thế hệ ổ đĩa mới với dung lượng lớn, giá thành hợp lý và độ tin cậy cao.

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D5

All Article Categories
  • All Article Categories

  • Khả năng tương thích

  • Khả năng kết nối

  • Thông tin sản phẩm & Tài liệu

  • Xác định sản phẩm của tôi

  • Cài đặt & Thiết lập

  • Bảo trì & Hiệu năng

  • So sánh sản phẩm

  • Xử lý sự cố

  • Bảo hành & RMA

Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Sắp xếp theo
Lần duyệt cuối
Trang of Xem tất cả
Xem Ít Hơn