Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D5

Intel cung cấp ổ cứng thể rắn PCIe* Intel® QLC 3D NAND dành cho trung tâm dữ liệu đầu tiên trong ngành - một thế hệ ổ đĩa mới với dung lượng lớn, giá thành hợp lý và độ tin cậy cao.

Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® D5

Lọc theo:
So sánh
Tên sản phẩm
Dung lượng
Trạng thái
Hệ số hình dạng
Giao diện
Giá
Intel® SSD D5-P5316 Series (30.72TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC) 30.72 TB Launched E1.L PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® SSD D5-P5316 Series (15.36TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC) 15.36 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® SSD D5-P5316 Series (15.36TB, EDSFF L 9.5mm PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC) 15.36 TB Launched E1.L PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® SSD D5-P5316 Series (30.72TB, 2.5in PCIe 4.0 x4, 3D4, QLC) 30.72 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4326 (15,36TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC) 15.36 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4326 (15,36TB, E1.L PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC) Launched E1.L PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4420 (7,68TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC) 7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
SSD chuỗi Intel® D5-P4320 (7,68TB, 2,5in PCIe 3.1 x4, 3D2, QLC) 7.68 TB Launched U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Không có hồ sơ nào

Get ahead of innovation

Dẫn đầu tiến trình đổi mới

Duy trì kết nối với các công nghệ, xu hướng và ý tưởng đang định hình tương lai với những cập nhật từ Intel.

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của mình, bạn xác nhận rằng mình đã đủ 18 tuổi và cho phép Intel liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin về các sản phẩm, sự kiện và thông tin cập nhật của Intel® dành cho chuyên gia công nghệ và kinh doanh. Vui lòng xem lại Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.

Bằng cách cung cấp thông tin liên lạc của mình, bạn xác nhận rằng mình đã đủ 18 tuổi và cho phép Intel liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin về các sản phẩm, sự kiện và thông tin cập nhật của Intel® dành cho chuyên gia công nghệ và kinh doanh. Vui lòng xem lại Quyền riêng tưĐiều khoản sử dụng để biết thêm thông tin.