FPGA Intel® Stratix® 10 MX

FPGA Intel® Stratix® 10 MX là bộ gia tốc đa chức năng thiết yếu trong High Performance Computing (HPC), trung tâm dữ liệu, chức năng mạng ảo (NFV) và các ứng dụng truyền phát. Những thiết bị này kết hợp giữa khả năng lập trình và tính linh hoạt của FPGA và SoC Intel® Stratix® 10 với bộ nhớ băng thông cao xếp 3D 2 (HBM2). Cấu trúc FPGA Intel® Hyperflex™ hỗ trợ kết cấu lõi hiệu năng cao để có thể tận dụng hiệu quả băng thông từ ô bộ nhớ trong gói. Ô bộ nhớ DRAM được kết nối trực tiếp với FPGA sử dụng công nghệ Cầu kết nối đa khuôn nhúng (EMIB) của Intel.

Xem thêm: Phần mềm thiết kế, Cửa hàng thiết kế, Tải xuống, Cộng đồngHỗ trợ Intel® Stratix® 10 MX

FPGA Intel® Stratix® 10 MX