FPGA SoC và FPGA Intel® Stratix® 10

FPGA SoC và FPGA Intel® Stratix® 10 mang lại ưu thế đổi mới về hiệu năng, hiệu quả năng lượng, mật độ, và tích hợp hệ thống. Được trang bị Cấu trúc FPGA Intel® Hyperflex™ mang tính đột phá và được lắp ráp kết hợp với công nghệ Cầu nối đa đế nhúng (EMIB) đã được cấp bằng sáng chế của Intel, Bus giao diện nâng cao (AIB), và một danh mục chiplet ngày càng được mở rộng, các thiết bị Intel® Stratix® 10 mang lại hiệu năng gấp tới 2 lần so với FPGA hiệu năng cao, thế hệ trước.1

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGA, Cửa hàng Thiết kế, Tải xuống, Cộng đồng, và Hỗ trợ

FPGA SoC và FPGA Intel® Stratix® 10

Tính năng

Mô tả

Bộ xử lý

Cụm vi xử lý ARM* Cortex*–A53 MPCore* bốn lõi lên đến 1,5 GHz

Bộ đồng xử lý

Độ chính xác đơn và kép của đơn vị dấu phẩy động vectơ (VFPU), công cụ xử lý phương tiện truyền thông ARM* Neon* cho mỗi bộ xử lý

Bộ nhớ đệm cấp 1

Bộ nhớ đệm chỉ dẫn L1 32 KB với thông tin chẵn lẻ, bộ nhớ đệm dữ liệu L1 32 KB với mã sửa lỗi (ECC)

Bộ nhớ cache cấp 2

Bộ nhớ đệm L2 dùng chung 1 MB KB với ECC

Bộ nhớ trên chip

RAM trên chip 256 KB

Đơn vị quản lý bộ nhớ hệ thống

Đơn vị quản lý bộ nhớ hệ thống cho phép một mô hình bộ nhớ hợp nhất và mở rộng quá trình ảo hóa phần cứng trong các thiết bị ngoại vi được triển khai trong kết cấu FPGA

Đơn vị đồng bộ bộ nhớ đệm

Mang đến tính đồng bộ (I/O) một chiều cho phép thiết bị CCU chủ xem bộ nhớ đồng bộ của CPU ARM* Cortex*–A53 MPCore*

Bộ điều khiển Truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA)

Truy cập bộ nhớ trực tiếp (DMA) 8 kênh

Bộ điều khiển truy cập phương tiện Ethernet (EMAC)

3X 10/100/1000 EMAC với DMA tích hợp

Bộ điều khiển On-The-Go (OTG) USB

2X USB OTG với DMA tích hợp

Bộ điều khiển UART

2X UART 16550 tương thích

Bộ điều khiển Giao diện ngoại vi nối tiếp (SPI)

4X SPI

Bộ điều khiển I2C

5X I2C

Bộ điều khiển SD/SDIO/MMC

1X eMMC 4.5 có hỗ trợ DMA và CE-ATA

Bộ điều khiển flash NAND

1X ONFI 1.0 trở lên có hỗ trợ 8 và 16 bit

I/O đa mục đích (GPIO)

Tối đa 48 GPIO có thể lập trình bằng phần mềm

Bộ đếm thời gian 4X bộ đếm thời gian đa mục đích, 4X bộ đếm thời gian cho cơ quan giám sát
Trình quản lý hệ thống Chứa các logic cũng như thanh ghi trạng thái và điều khiển ánh xạ bộ nhớ nhằm điều khiển các chức năng cấp hệ thống và các mô-đun HPS khác
Đặt lại trình quản lý Đặt lại tín hiệu dựa trên yêu cầu đặt lại từ các nguồn trong kết cấu HPS và FPGA, đồng thời ghi phần mềm vào thanh ghi điều khiển đặt lại mô-đun
Trình quản lý xung nhịp Cung cấp mô-đun điều khiển xung nhịp có thể lập trình bằng phần mềm để định cấu hình tất cả xung nhịp được tạo trong HPS

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Comparison based on Stratix® V vs. Intel® Stratix® 10 using Intel® Quartus® Prime Pro 16.1 Early Beta. Stratix® V Designs were optimized using 3 step optimization process of Hyper-Retiming, Hyper-Pipelining, and Hyper-Optimization in order to utilize Intel® Stratix® 10 architecture enhancements of distributed registers in core fabric. Designs were analyzed using Intel® Quartus® Prime Pro Fast Forward Compile performance exploration tool. For more details, refer to Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture Overview White Paper: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/wp/wp-01220-hyperflex-architecture-fpga-socs.pdf. Actual performance users will achieve varies based on level of design optimization applied. Tests measure performance of components on a particular test, in specific systems. Differences in hardware, software, or configuration will affect actual performance. Consult other sources of information to evaluate performance as you consider your purchase. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.vn/benchmarks.

2

Dựa trên ước tính nội bộ của Intel.
Các bài kiểm tra đo hiệu năng của các thành phần theo những tiêu chí cụ thể và trong những hệ thống cụ thể. Các khác biệt về phần cứng, phần mềm hoặc cấu hình sẽ ảnh hưởng đến hiệu năng thực tế. Hãy tham khảo các nguồn thông tin khác để đánh giá hiệu năng khi bạn đang có ý định mua. Để biết thêm thông tin đầy đủ về kết quả hiệu năng và định chuẩn, hãy ghé www.intel.com/benchmarks.
Công nghệ Intel® có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm tương thích hoặc kích hoạt dịch vụ.
Không sản phẩm hay thành phần nào có thể bảo mật tuyệt đối.
Kết quả được ước tính hoặc mô phỏng. Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.
© Intel Corporation. Intel, biểu trưng Intel và các nhãn hiệu Intel khác là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các chi nhánh của Intel. Các tên và nhãn hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của các chủ sở hữu khác.