FPGA và SoC Intel® Stratix® 10 Series

Dòng Intel® Stratix® FPGA và SoC kết hợp mật độ cao và hiệu năng cao với tính năng phong phú để kích hoạt nhiều chức năng hơn và tối đa hóa băng thông hệ thống, cho phép khách hàng đưa các sản phẩm hiệu năng cao, hiện đại ra thị trường nhanh hơn với rủi ro thấp hơn.

So sánh các thiết bị chuỗi Intel® Stratix® với Bộ chọn Sản phẩm trực tuyến của chúng tôi

FPGA và SoC Intel® Stratix® 10 Series

Tất cả các thế hệ Stratix®

Dòng thiết bị Intel® Stratix® 10 Stratix®
V
Stratix®
IV
Stratix®
III
Stratix® II GX
Stratix® II Stratix® GX Stratix®
Năm giới thiệu
2013 2010 2008 2006 2005 2004 2003 2002
Công nghệ xử lý

14 nm 
Ba Cổng

28 nm 40 nm 65 nm 90 nm 90 nm 130 nm 130 nm

Các tính năng thường gặp của chuỗi Intel® Stratix®

Cả tính năng cải tiến và tính năng đột phá đã được tích hợp qua các thế hệ dòng thiết bị Intel® Stratix®.

Công nghệ
Intel® Stratix® 10
Stratix® V Stratix® IV
Mô-đun logic thích ứng
Bộ thu phát
Công suất tối đa
Các khối DSP
Giao diện Bộ nhớ ngoài
Bộ nhớ nhúng
Hiệu năng I/O
Bảo mật thiết kế
Giảm thiểu sự kiện đơn lẻ
Nâng cấp hệ thống từ xa
Cấu hình lại một phần
 
Công nghệ bán dẫn ba cổng 3D
 

 

Hệ thống bộ xử lý cứng
   
Cấu trúc FPGA Intel® Hyperflex™
 

 

Giải pháp 3D không đồng nhất (SRAM, DRAM, và ASIC)
 

 

Dấu chấm động độ chính xác đơn IEEE 754 cứng
 

 

Khối AI Tensor    

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Giá bán lẻ được báo cáo kể từ 28 Jan 2022 16:36:49 GMT