Nền tảng Intel® FPGA SmartNIC N6000-PL

Nền tảng SmartNIC dựa trên FPGA Intel® Agilex™ hiệu suất cao cung cấp kết nối 2x100GE được thiết kế để hỗ trợ tăng tốc phần cứng có thể lập trình cho khối lượng công việc truyền thông như Mạng truy cập vô tuyến ảo hóa 4G/5G (vRAN), Chức năng mạng ảo (VNF) và Phương tiện chuyên nghiệp qua Mạng IP được quản lý.

Nền tảng Intel® FPGA SmartNIC N6000-PL