Giải pháp Thẻ Tăng tốc FPGA Intel®

Thẻ tăng tốc có thể lập trình FPGA Intel® (Intel® FPGA PAC) và Bộ xử lý cơ sở hạ tầng (IPU) giúp di chuyển, xử lý và lưu trữ dữ liệu cực kỳ nhanh chóng và một cách hiệu quả vượt trội.

Giải pháp Thẻ Tăng tốc FPGA Intel®

Tăng tốc dữ liệu từ Edge sang Cloud

Các giải pháp tăng tốc sử dụng Intel® FPGA giúp bạn có thể di chuyển, xử lý và lưu trữ dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với khả năng lập trình phần cứng trên các nền tảng đủ tiêu chuẩn sản xuất, các nhà cung cấp giải pháp có thể nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ mới. Các Intel® FPGA có thể lập trình lại cũng tạo sự linh hoạt cần thiết trong môi trường thay đổi nhanh chóng—đảm bảo tài sản được triển khai hiệu quả và tiết kiệm chi phí.