Giải pháp Thẻ Tăng tốc FPGA Intel®

Thẻ tăng tốc có thể lập trình FPGA Intel® (Intel® FPGA PAC) và Bộ xử lý cơ sở hạ tầng (IPU) giúp di chuyển, xử lý và lưu trữ dữ liệu cực kỳ nhanh chóng và một cách hiệu quả vượt trội.

Giải pháp Thẻ Tăng tốc FPGA Intel®