Giải pháp Thẻ Tăng tốc FPGA Intel®

Thẻ tăng tốc có thể lập trình FPGA Intel® (Intel® FPGA PAC) và Bộ xử lý cơ sở hạ tầng (IPU) giúp di chuyển, xử lý và lưu trữ dữ liệu cực kỳ nhanh chóng và một cách hiệu quả vượt trội.

Giải pháp Thẻ Tăng tốc FPGA Intel®

Tăng tốc dữ liệu từ Edge sang Cloud

Các giải pháp tăng tốc sử dụng Intel® FPGA giúp bạn có thể di chuyển, xử lý và lưu trữ dữ liệu nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với khả năng lập trình phần cứng trên các nền tảng đủ tiêu chuẩn sản xuất, các nhà cung cấp giải pháp có thể nhanh chóng thiết kế và triển khai các dịch vụ mới. Các Intel® FPGA có thể lập trình lại cũng tạo sự linh hoạt cần thiết trong môi trường thay đổi nhanh chóng—đảm bảo tài sản được triển khai hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Giúp dễ dàng di động nhờ Phần mềm nền tảng Intel® FPGA

Nhu cầu tăng tốc ngày càng gia tăng đòi hỏi cần phải có các giải pháp phần mềm nền tảng độc đáo. Hệ sinh thái sâu của Intel hoạt động để giúp các nhà thiết kế phần cứng và phần mềm dễ dàng đạt được giá trị kinh doanh từ FPGA trong trung tâm dữ liệu hoặc đám mây.

Ngày nay, phần mềm Nền tảng FPGA Intel® bao gồm cả Intel® Acceleration Stack dành cho CPU Intel® Xeon® trang bị FPGA, cũng như Ngăn xếp FPGA Mở Intel® (Intel® OFS) mới.