Những câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp

Tầm nhìn của Open FPGA Stack là phát triển một cộng đồng các lập trình viên FPGA luôn gắn bó, và ngày càng phát triển (Không chỉ với Intel) trên GitHub bằng cách mở mã nguồn. Với tầm nhìn trên, chúng tôi đã thống nhất thương hiệu thành "Open FPGA Stack" vào tháng 5 năm 2023.

Tại thời điểm này, Open FPGA Stack là công nghệ được Intel quản lý và intel sẽ tiếp tục là đơn vị đóng góp cho Open FPGA Stack cho đến khi chúng tôi hỗ trợ đóng góp mã đầy đủ. Intel sẽ tiếp tục cập nhật và duy trì kho lưu trữ cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng trong thời điểm hiện tại.

Không Cơ sở hạ tầng Open FPGA Stack đã được kiểm tra và xác thực với 3 nền tảng tham chiếu: Intel® FPGA PAC D5005 (Intel® Stratix® 10 FPGA), Intel® FPGA SmartNIC N6000-PL Platform (Intel Agilex® FPGA) và Intel® FPGA IPU F2000X-PL. Tuy vậy, OFS có mục đích phát triển trên các nền tảng, phần mềm và khối lượng việc tùy chỉnh, nên chúng tôi khuyến khích người dùng chuyển sang các thiết bị và nền tảng khác, bao gồm thiết bị có FPGA từ các nhà cung cấp khác. Khách hàng có thể sử dụng các nền tảng của bên thứ ba, tùy chỉnh hoặc nền tảng của Intel.

Trình điều khiển OFS đang được cập nhật lên Linux (kernel.org), cho phép các nhà phát triển phần mềm chuyển sang bản phân phối hệ điều hành (OS) mà họ lựa chọn và để các nhà cung cấp hệ điều hành hỗ trợ các trình điều khiển này trong các bản phân phối của họ. Điều này có nghĩa là các lập trình viên có thể linh hoạt và tự do lựa chọn các bản phân phối Linux của họ để hỗ trợ nền tảng và ứng dụng. Nhiều lợi ích hơn của việc tải lên bao gồm nhận đánh giá cộng đồng, đóng góp vào việc bảo trì vĩnh viễn và khả năng tái sử dụng với các thay đổi của API.

Vẫn chưa, nhưng chúng tôi hiện đang xác định phương pháp mà chúng tôi muốn sử dụng để đóng góp mã.

Để cập nhật mọi thay đổi đối với kho lưu trữ OFS trên GitHub, nhấn “Theo dõi” hoặc “Tham gia” kho lưu trữ trên Git.