CPLD MAX® V

CPLD MAX® V mang đến một kiến trúc độc nhất, không khả biến, cung cấp điện năng thấp và các tính năng trên chip, phù hợp với các ứng dụng Tập trung vào Biên của Intel.

Xem thêm: CPLD MAX® V Phần mềm Thiết kế, Tải xuống, Cộng đồngHỗ trợ

CPLD MAX® V

Tính năng

Thiết bị MAX® V lý tưởng cho các thiết kế có mục đích chung và hạn chế về nguồn điện và không gian ở nhiều phân khúc thị trường.

Công cụ thiết kế

Dưới đây là một một số tài nguyên giúp bạn bắt đầu thiết kế với thiết bị CPLD MAX® V.