CPLD MAX® V

CPLD MAX® V mang đến một kiến trúc độc nhất, không khả biến, cung cấp điện năng thấp và các tính năng trên chip, phù hợp với các ứng dụng Tập trung vào Biên của Intel.

Xem thêm: Phần mềm Thiết kế FPGA, Cửa hàng Thiết kế, Tải về, Cộng đồng, và Hỗ trợ

CPLD MAX® V