Bo mạch FPGA Intel®

Bo mạch FPGA Intel®1 cung cấp một môi trường thiết kế hoàn chỉnh, chất lượng cao cho các kỹ sư. Bo mạch bao gồm phần mềm, thiết kế tham chiếu, cáp và phần cứng lập trình. Chúng được thiết kế để cho phép:

  • Các nhà phát triển sản phẩm đánh giá các thành phần điện tử, mạch điện hoặc phần mềm được liên kết với bo mạch để xác định xem có nên kết hợp các hạng mục đó vào một sản phẩm hoàn thiện hay không.
  • Các nhà phát triển phần mềm viết các ứng dụng phần mềm sử dụng cùng sản phẩm cuối cùng.

Cần trợ giúp để tìm sản phẩm phù hợp với bạn? Liên hệ ngay với chúng tôi.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Bo mạch của Intel không phải là thành phẩm, chưa hoàn thành quy trình cấp phép thiết bị của Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) và không được bán lại hoặc tiếp thị theo cách khác trừ khi nhận được tất cả các giấy phép thiết bị FCC cần thiết trước. Hoạt động tuân theo điều kiện là bo mạch không gây nhiễu tác hại cho các đài phát thanh được cấp phép và bo mạch chấp nhận nhiễu có hại.