Lưu ý:

Người mua tuyên bố rằng họ là nhà phát triển sản phẩm, nhà phát triển phần mềm hoặc nhà tích hợp hệ thống và thừa nhận rằng sản phẩm này là một bộ đánh giá không được FCC ủy quyền, chỉ được cung cấp để đánh giá và phát triển phần mềm và không được bán lại.

Nội dung Bộ phát triển

Bộ phát triển FPGA Cyclone® V E có các tính năng sau:

 • Bo mạch phát triển FPGA Cyclone® V E
 • Thiết bị nổi bật:
 • FPGA Cyclone® V E - 5CEFA7F31I7N
 • MAX® V CPLD - 5M2210ZF256I5N (bộ điều khiển hệ thống)
 • MAX® II CPLD - EPM240M100I5N (Cáp tải Intel® FPGA II được nhúng)
 • Cấu hình:
 • Cáp tải Intel® FPGA trên bo mạch II (USB, PHY, MAX V CPLD)
 • JTAG trực tiếp qua header JTAG
 • Thiết bị bộ nhớ
 • DDR3 x32 ở 300 MHz (bộ điều khiển bộ nhớ mềm)
 • LPDDR2 x16z (bộ điều khiển bộ nhớ mềm)
 • Flash (512 Mb)
 • SSRAM (18 Mb)
 • EEPROM (64 Kb)
 • Đầu vào/đầu ra của người dùng chung
 • Điều khiển người dùng
 • Bốn nút nhấn
 • 5 đèn LED
 • Bốn công tắc DIP
 • 2x Đặt lại (đặt lại CPU, Dev Clear)
 • LCD: LCD ký tự (16x2)
 • Các linh kiện và giao diện
 • RJ-45 cho Ethernet
 • Giao diện UART
 • Thông tin phần mềm thiết kế Intel® Quartus® Prime
 • Phần mềm Intel® Quartus® Prime Lite Edition

Lưu ý:

1 Cài đặt bộ này hoạt động với phần mềm Quartus II Web Edition phiên bản 12.1.0.0.

2 Cài đặt bộ này hoạt động với phần mềm Quartus II Web Edition phiên bản 12.1.1.0.