Cáp tải

Cáp tải của FPGA Intel® có sẵn trong tái cấu hình trong mạch của các FPGA Intel®. Cáp tải cũng có sẵn để lập trình flash trên chip trong các thiết bị chuỗi MAX®.

Với cáp tải FPGA Intel®, các thay đổi thiết kế có thể được tải trực tiếp xuống thiết bị, việc tạo mẫu dễ dàng và nhiều lần lặp lại thiết kế có thể được thực hiện liên tiếp nhanh chóng. Xem Bảng 1 để biết các loại cáp tải có sẵn.

Cáp tải

Bảng 1. Cáp tải hiện được hỗ trợ

Mua trực tuyến hoặc xem hướng dẫn sử dụng cho mỗi cáp tải

Cáp cổng song song FPGA Intel®

 • Trước đây là ByteBlaster* II, cho phép PC cấu hình hoặc lập trình các thiết bị FPGA Intel®. Cáp tải xuống hỗ trợ cấu hình hoặc dữ liệu lập trình bằng cổng máy in song song tiêu chuẩn từ PC
 • Hướng dẫn sử dụng cáp tải BitBlaster* II (PDF)
Mua trực tuyến ›

Cáp tải xuống FPGA Intel® FPGA

 • Trước đây là USB-Blaster, cấu hình ổ đĩa hoặc dữ liệu lập trình từ PC để định cấu hình hoặc lập trình các thiết bị FPGA Intel®
 • Tuân theo RoHS và USB Tốc độ đầy đủ
 • Hỗ trợ các cổng USB PC tốc độ tối đa tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn Sử dụng Cáp Tải USB-Blaster (PDF)
Mua trực tuyến ›

Cáp tải xuống FPGA Intel® II

 • Trước đây là USB-Blaster II, triển khai giao thức Tốc độ cao USB 2.0 nhanh hơn để truyền dữ liệu cấu hình hoặc lập trình từ PC để định cấu hình hoặc lập trình các thiết bị FPGA Intel®.
 • Tuân thủ RoHS và USB Tốc độ cao (USB 2.0)
 • Hỗ trợ các cổng PC USB tiêu chuẩn
 • Hướng dẫn sử dụng cáp tải USB-Blaster II (PDF)
Mua trực tuyến ›

Cáp Ethernet FPGA Intel®

 • Trước đây là EthernetBlaster II, cho phép cấu hình và lập trình dữ liệu từ mạng Ethernet để định cấu hình hoặc lập trình từ xa các thiết bị FPGA Intel®
 • Tuân thủ RoHS
 • Hỗ trợ các cổng mạng Ethernet tiêu chuẩn với đầu nối RJ-45
 • Hướng dẫn Sử dụng Cáp Tải EthernetBlaster II (PDF)
Mua trực tuyến ›

Cáp tải BitBlaster*, ByteBlaster*, ByteBlasterMV*, EthernetBlaster* và MasterBlaster* đã được thay thế và không còn được bán bởi Intel.

Khả năng tương thích với thiết bị cáp

Bảng 2 liệt kê thiết bị hỗ trợ cho mỗi cáp tải.

Bảng 2. So sánh hỗ trợ thiết bị

Cáp cổng song song FPGA Intel®, Cáp tải FPGA Intel®, Cáp tải FPGA Intel® II và Cáp Ethernet FPGA Intel® đều hỗ trợ các tính năng sau:
Chuỗi FPGA Intel® Stratix®
Chuỗi FPGA Intel® Cyclone®
Chuỗi FPGA Intel® Arria®

Intel® MAX®

 • Thiết bị Intel® MAX® 10
 • Thiết bị MAX® II
 • Thiết bị MAX® 7000A
Thiết bị Cấu hình Nối tiếp
Thiết bị Cấu hình Nâng cao