Cyclone® V ST SoC FPGA

Cyclone® V ST SoC FPGA is FPGA industry’s low cost and power for 6.144 Gbps transceiver applications.

See also: Cyclone® V FPGA Design SoftwareDesign StoreDownloadsDocumentationCommunity, and Support

Cyclone® V ST SoC FPGA

FPGA SoC Cyclone® V ST

Learn more about all device variations and how specifications compare.

Intel® Cyclone® V ST SoC FPGA

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tùy chọn gói
Giá
Cyclone® V 5CSTD6 FPGA Launched 2012 110000 112 6.191 Mb F896
Cyclone® V 5CSTD5 FPGA Launched 2012 85000 87 4.45 Mb F896