Cyclone® V GT FPGA

Cyclone® V GT FPGA is FPGA industry’s low cost and power for 6.144 Gbps transceiver applications.

See also: Cyclone® V FPGA Design SoftwareDesign StoreDownloadsDocumentationCommunity, and Support

Cyclone® V GT FPGA

FPGA Cyclone® V GT

Learn more about all device variations and how specifications compare.

Intel® Cyclone® V GT FPGA

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Yếu tố logic (LE)
Khối xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP)
Bộ nhớ nhúng tối đa
Tùy chọn gói
Giá
Cyclone® V 5CGTD5 FPGA Launched 2011 77000 150 4.884 Mb M301, M383, U484, F484, F672
Cyclone® V 5CGTD7 FPGA Launched 2011 149500 156 7.696 Mb M484, U484, F484, F672, F896
Cyclone® V 5CGTD9 FPGA Launched 2011 301000 342 13.917 Mb U484, F484, F672, F896, F1152