FPGA Cyclone® V và FPGA SoC

FPGA Cyclone® V có tổng điện năng thấp hơn so với thế hệ hiện tại, với các tính năng tích hợp logic hiệu quả, các biến thể thu phát tích hợp và các biến thể SoC FPGA, cùng với hệ thống bộ xử lý cứng dựa trên ARM* (HPS). Dòng sản phẩm được đề xuất cho các ứng dụng và thiết kế Hướng Biên Intel.

Chọn các biến thể sau: Cyclone® V E FPGAs chỉ có logic, Cyclone® V GX FPGAs với bộ thu phát 3.125 Gbps, Cyclone® V GT FPGAs với bộ thu phát 6.144 Gbps, Cyclone® V SE SoCs với hệ thống bộ xử lý cứng dựa trên ARM* (HPS) và logic, Cyclone® V SX SoCs với HPS dựa trên ARM* và bộ thu phát 3.125 Gbps và Cyclone® V ST SoCs với HPS dựa trên ARM* và bộ thu phát 6.144 Gbps.

Xem thêm: FPGA Cyclone® V Phần mềm Thiết kế, Cửa hàng Thiết kế, Tải xuống, Cộng đồng, and Hỗ trợ.

FPGA Cyclone® V và FPGA SoC

FPGA Cyclone® VS mang đến giải pháp với chi phí và tiêu hao năng lượng thấp nhất trong ngành cùng với các cấp độ hiệu suất giúp dàn thiết bị trở nên lý tưởng để tạo khác biệt cho các ứng dụng lưu lượng cao của bạn. Bạn sẽ tiết kiệm đến 400% tổng điện năng điện so với thế hệ trước, với các tính năng tích hợp logic hiệu quả, các biến thể bộ thu phát tích hợp và các biến thể SoC FPGA với hệ thống bộ xử lý cứng dựa trên ARM*.

Mua bộ khởi động Cyclone® V GX chỉ với giá $179.

Công cụ thiết kế

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.